Фурна на Южноафриканската асоциация на слепите „Тусано“

Фурна на Южноафриканската асоциация на слепите „Тусано“

MOR_3503

Една от историите, които ни вдъхновяват е проектът на Южноафриканската асоциацията на слепите „Тусано“ за създаване на икономически устойчива, самоиздържаща се фурна в Община Жан Кемп Дорп. Идеята на изпълнителите на проекта е да бъде подобрена ситуацията на незрящите хора в околността. Благодарение на начинанието Община Жан Кемп Дорп дарява безвъзмездно на „Тусано“ неизползвано помещение в сградата на общината с цел превръщането му във фурна, извършваща търговска дейност.
MOR_3484

MOR_3550

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>