Незабравимо HIGH TOUCH преживяване в 100% тъмнина!

„влез в обувките“ на човек със зрително нарушение

предизвикай сетивата си

ХЛЯБ НА ТЪМНО

“Хляб на тъмно” е начинание на мрежа Хлебни къщи, съсредоточено върху работа с хора със зрителни увреждания.

Създадохме този единствен по рода си похват за общностно сплотяване и личностна промяна,  вдъхновен от другите творчески методи за „хлебна терапия“, които сме разработили, за да спомогнем за социалната интеграция на хора с различни специални потребности. “Хляб на тъмно” се осъществява в сътрудничество със световното социално предприятие Диалог на тъмно. Методът надгражда и доразвива вече световно известния и успешен модел на “Вечеря на тъмно”, при който незрящи хора обслужват гости в затъмнена обстановка и подпомагат съвместно приготвяне на хляб и вдъхновяващи промяна обсъждания по екзистенциални въпроси.

Събитията от типа „Хляб на тъмно“ имат за цел да съберат фасилитатори със зрителни увреждания и зрящи хора в 100% затъмнено пространство.  В тази среда приготвянето на хляб служи като катализатор за обсъждането на различни екзистенциални въпроси в смесената група. Темите се изживяват тактилно чрез етапите на месенето на хляб, изпълнени с метафори за живота. Пълната тъмнина спомага за поставянето на зрящите и незрящите участници при равни условия и позволява на хората да се освободят от всички онези предразсъдъци, задръжки и оценки, които зрението, за жалост, непрестанно подбужда.

От самото начало дългосрочната ни визия за това начинание беше то да се превърне в социално-предприемачески модел, а приходите от събитията да осигуряват възнаграждение за фасилитаторите със зрителни увреждания и да им предоставят възможност за удовлетворяваща работа. Днес, събитията “Хляб на тъмно” са част от платените услуги на Хлебна къща София. Научете как да участвате на ЗАМЕСИ СЕ. 

Вярваме, че този успешен социално-предприемачески модел, изпитан и доказан в България, може да прерасне в международен социален франчайз по същия начин, по който моделът на Хлебната къща като социално-културен център и като фурна-социално предприятие вече се разпространява в света.

20171118_121856

Хляб на тъмно в Хлебна къща София 

ИСТОРИЯ

Началото на програмата и методът „Хляб на тъмно“ е поставено през 2010 г., когато в Габрово, организацията майка на Мрежата Хлебни къщи, Международен съвет на самодейните средища (М3С), провежда първото Световно лятно училище “Изкуства и творчество за устойчиво социално развитие”/Arts for Sustainability in Social Transformation (ASSiST).

В рамките на ASSiST в първата Хлебна къща в света, разположена в Габрово, се организират творчески месения на хляб, в които зрящи хора със завързани очи месят заедно с хора без зрение. Използва се иновативният метод „Театър на трохите”. Целта е зрящите да се поставят на мястото на незрящите хора и  да преосмислят своя собствен свят, най-вече чрез усещането за допир.

barcelona-blind

Незрящи хора в Барселона, Испания

Положителната обратна връзка за метода от участниците в лятното училище от над 30 държави на 6 континента ни вдъхнови да продължим с проекта “Докосване” – TOUCH през 2011-2012 г. Проектът беше финансиран от Европейската културна фондация и осъществен в сътрудничество между организации от България (Регионален център за изкуство и култура „Фабриката” и М3С/ Мрежа Хлебни къщи), Испания (Университет по дизайн в Барселона) и Дания (Международна мрежа Култура 21-Север). Целта на нашите дейности бе включването на хора със и без зрителни увреждания в създаването на нов вид  „визуално изкуство” – тактилно – предвидено за възприемане чрез допир и други сетива, различни от зрението. В рамките на проекта  Мрежа Хлебни Къщи разви сътрудничество с Националната асоциация на слепите в Испания (ONCE) – клон Барселона. Заедно осъществихме работни ателиета със смесени групи, които се занимаваха с месене на хляб и правене на блокчета шоколад във форми с послания, изписани с брайлови букви – тъй като съобщението върху всяко блокче шоколад се разтапяше по време на прочитането му с пръст, четящият го имаше правото на избор да сподели посланието или не, или да го промени за другите. Така разработеният метод „Хляб и шоколад“ с хора с увредено зрение допълнително вдъхнови идеята за обособяването на мрежа от социални предприятия и програми от типа „Хляб на тъмно”.

През 2017 година екипът на Хлебна къща София продължи усилията за развитие на метода с проекта “Хляб на тъмно – Месим да се смесим”, финансиран от Виваком Регионален Грант. В рамките на проекта 17 хора със зрителни нарушения се включиха в обучение в метода Хляб на тъмно, а помещението на Хлебна къща София беше оборудвано с “black out” завеси, които позволяват постигането на 100% затъмнение на пространството. Проектът продължи с десет смесени месения, при които участниците тестваха и прилагаха метода с различни групи хора – младежи, социални работници и аниматори, артисти и други. В следствие на проекта, методът “Хляб на тъмно” беше включен в социално-предприемаческия модел на Хлебна къща София като платена услуга.

ВРЪЗКА С НАС

Хлебна къща – София, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ 103 (на ъгъла с ул. „Чумерна“)
sofia@bread.bg

Милена Караканова, Координатор, Хлебна къща – София
milena@bread.bg
Телефон за връзка: +359 887 958 586

Розалия Радева, Координатор събития, Хлебна къща – София
rosalia@bread.bg
Телефон за връзка: +359 882 93 44 08

Атанаска Терзийска, Координатор събития, Хлебна къща – София
atanaska@bread.bg
Телефон за връзка: + 359 887 945 813