VIVA социално включване чрез социално предприемачество

VIVA социално включване чрез социално предприемачество

Мрежа Хлебни Къщи се радва да сподели с вас един от най-новите проекти, които осъществяваме заедно със 7 други партньори от цяла Европа. Името му е VIVA – „ Visually Impaired youth with Vested Autonomy “ и целта му е да осигури на младите хора със зрителни затруднения възможности за по-добро професионално и личностно развитие чрез социални предприемачески умения. Проектът се финансира от Европейската комисия и е с продължителност 2 години (от 01.03.2019 г. до 28.02.2021 г.).

123

Основната цел на проект VIVA е да разработи иновативна програма за обучение по социално предприемачество, която да се прилага в младежкия сектор, насочена към нуждите на младите хора със зрителни затруднения, за подобряване на социалното включване и възможностите за заетост. Програмата ще включва уникален подход – младите хора със зрителни затруднения ще получат обучение, фокусирано върху лидерски, предприемачески и междукултурни умения, превръщайки ги в автономни членове на обществото и способни експерти в сектора си – обучители и мотиватори на други млади хора със зрителни нарушения.
Въз основа на цялостния досегашен опит на партньорите по проекта, именно хората със зрителни затруднения са експертите в тази сфера и най-добре знаят какво искат за себе си. Следователно основният подход, който трябва да се следва, е „овластяване за овластяване“. Основните планирани резултати от обучението за целевата група (младежи на възраст от 18 до 30 години) са: повишена самоувереност, мотивация за учене и заетост, социални предприемачески умения, самоефективност и умения за междукултурна комуникация. Общият ефект би бил: повишаване на осведомеността и разкриване на пълния потенциал на участниците за личното и професионалното им развитие.

Партньори по проекта:
Asociatia Ofensiva Tinerilor (Romania) – Applicant / Coordinator
Foundation For Development of the Cultural and Business Potential of Civil Society (Bulgaria) – Partner Organisation
International council for cultural centers (Bulgaria) – Partner Organisation
National Rehabilitation Centre for Blind (Bulgaria) – Partner Organisation
ARTEVELDEHOGESCHOOL (Belgium) – Partner Organisation
National Institute for the Blind (Iceland) – Partner Organisation
University of Thessaly – UTH (Greece) – Partner Organisation
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione Provinciale di Firenze (Italy) – Partner organisation

Можете да намерите повече информация за дейностите по проекта ТУК!