„Хлябът на тъмно“ като социална иновация – проект Вива

„Хлябът на тъмно“ като социална иновация – проект Вива

Какво по-хубаво от това да градиш с хора, които мислят като теб? Хора, които могат да те научат на толкова много неща, а и са готови да се вслушат в думите ти.

Точно това е усещането, което изпитваме всеки път, когато работим с партньорите ни от проект Вива. Този път ще ви разкажем за една от последните ни международни срещи с тях, която бе много повече от обучение, а вдъхновение и активизация на собствените ни умения и потенциал.

77088190_1318996821635907_4197115786239672320_n78815895_1318996984969224_9092709382134693888_n

 

 

 

 

 

 

 

Срещата се състоя между 17 и 23 ноември и даде възможност на повече от 20 участника от Румъния, Гърция, Исландия, Белгия, Италия и България да представят методите си в работата с хора със зрителни затруднения. Основен фокус бе поставен върху повишаването на увереността и уменията на хората със зрителни затруднения, както и на факта, че в днешния свят вече не е достатъчно да бъдем конкурентно-способни единствено на национално ниво, а е важно да бъдем подготвени и за международна среда.

Участниците преминаха през курс за визуална информираност и дискутираха колко важно е да познаваме средата около себе си и кои са факторите, които да бъдат взети под внимание, когато организираме събитие с хора със специфични потребности. Материята на сесиита бе разнообразна – от дискусии, свързани със социалното предприемачество до работилници за анализиране на индивидуалните ни силни и слаби страни, от игри за пространствено и креативно мислене до обучение в организирането на събития и използването на театрални умения в работата ни.

Както всички, така и ние представихме два от методите ни – Хляб на тъмно и играта „Хлебари без граници”. Проведени бяха 2 месения по метода „ Хляб на тъмно”, които бяха реализирани от екипа на „Хляб на тъмно”, които разказаха повече за инициативата и споделиха радостта си да се включат в подобен международен проект. А една от сутрините бе напълно посветена на планиране как играта да бъде успешно адаптирана за хора със зрителни затруднения.

78262140_1318997064969216_1214024582692864000_n

78167443_1318996648302591_3968507145363652608_n

 

Очакваме с нетърпение следващата ни среща, която ще бъде от 3 до 9 юли, а дотогава ще ви държим в течение за случващите се събития и инициативи по проект Вива.

А ако вие сте любопитни да се включите в работата по проекта или имате идея как да адаптираме игра ни, пишете ни на atanaska@bread.bg!

123