Проект „Хляб на тъмно – месим, за да се смесим“

Проект „Хляб на тъмно – месим, за да се смесим“

Донор: Регионален грант на Виваком

Целта на проека бе социално включване и личностна трансформация на хора с нарушено зрение през метода „Хляб на тъмно“ за общностно сплотяване и месене на хляб със зрящи хора. „Хляб на тъмно“ е разработен от Мрежа Хлебни къщи за хора със зрителни увреждания, в който незрящи хора-фасилитатори и зрящи заедно замесват в 100 процента затъмнена среда хляб чрез диалог за различни екзистенциални въпроси, усетени тактилно през процесите на месене като метафори за живота. Проектът включваше обучение и групова работа с хора с нарушено зрение и зрящи, както и провеждане на уъркшопове, в които незрящи хора придобиха умения и директно практикуваха месене на хляб чрез методи, които повлияха положително на личностното им развитие, свободното им изразяване и свързване с другите. За целта и дейностите на проекта бе използвано помещението на Хлебна къща София, като конкретно за прилагането на метода „Хляб на тъмно“ бе затъмнена част от помещението, за да се осигури 100 процента тъмнина.

Инициативата бе с продължителност 6 месеца и стартира на 1 август 2017 до 31 януари 2018.